WEBINARIUM

Cyfryzacja procesów w dobie pandemii. Optymalizacja pracy i minimalizacja kosztów przedsiębiorstwa wod-kan za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych

16 czerwca

Platforma
Zoom

Kiedy?

O jakiej porze?

Gdzie?

9:00-12:30

dni
godzin
minut

Do webinarium zostało niewiele czasu!

ZAREJESTRUJ SIĘ

A few words about your product/offer

47

CONVINCING SLOGAN

A few words about your product/offer

CONVINCING SLOGAN

35%

A few words about your product/offer

250

CONVINCING SLOGAN

Kilka słów o webinarium


Epidemia koronawirusa stawiająca przed przedsiębiorstwami wod-kan nieznane dotąd wyzwania,
może stanowić również szansę na szybkie wdrożenie rozwiązań zapewniających optymalizację działań,
a co za tym idzie – także minimalizację kosztów funkcjonowania. Mogą to zapewnić nowoczesne
narzędzia informatyczne oraz cyfryzacja części procesów.
Jak ją skutecznie przeprowadzić?
Opowiedzą o tym eksperci z firmy Unisoft i zaproszeni przez nich goście.

Program*

8:00-9:00

Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne

9.35-9.55

Podsumowanie i zakończenie webinarium

9:00-9:15

Prelegent:

Aneta Pecyna-Doktór, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu, UNISOFT Sp. z o.o.

Cyfryzacja lekarstwem na koronawirusa - czy nie może być odwrotnie?

Kilak słów na temat bieżącej sytuacji, przedstawienie tematyki i zakresu webinarium

Przerwa

12:20-12:30

Organizacja pracy, czyli co zrobić aby "zdalne" nie było dodatkowym urlopem, pozwalając jednocześnie na osiągnięcie oszczędności finansowych?
Prezentacja jak system Zarządzania Obiegiem Informacji pomaga w codziennej pracy. Korzyści dla organizacji, kierownictwa, pracownika, oparte na wyliczeniach i wnioskach dotyczących e-Faktur i serwisu SMS


Zdalne wsparcie użytkownika oraz infrastruktury technicznej w dobie pandemii. Doświadczenia MPWiK Okręgu Częstochowskiego. Omówienie rozwiązań IT wprowadzonych w firmie: mAplikacje ZSI UNISOFT, oprogramowanie wsparcia pracy administratora sieci komputerowej firmy Axence Nvision


Monitorowanie Bezpieczeństwa Pracy Zdalnej

9:15-9:35

Obowiązki zakładów wod-kan w zakresie utrzymania systemów IT/OT.
Wymagania dla kontrahentów. Przygotowanie zakładu wod-kan na niespodziewane sytuacje - plan ciągłości działania. Planowanie i utrzymanie pracy sieci w czasie epidemii

Prelegent:

Monika Bogdał, Kancelaria Piszcz
i Wspólnicy

Prelegent:

Janusz Dawidziak, Prezes Zarządu, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Prelegent:

Wojciech Stefaniak, Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu, UNISOFT Sp. z o.o.

9.55-10.30

Bądźmy w kontakcie z klientami i pracownikami firmy
eBOK - najważniejsze cechy i korzyści wynikające z uruchomienia Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
ePracownik - mimo, iż drzwi do Działu Kadr są zamknięte, pracownik może uzyskać samodzielnie informację o urlopie, szkoleniach, badaniach, wynagrodzeniu czy złożyć wniosek o urlop

10.40-11.00

10.30-10.40

11.00-11.20

11.20-11.40

12.00-12.20

Prelegent:

Dariusz Kosakowski, Dyrektor ds. Eksploatacji
i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.


Rozwiązania mobilne, których potencjał nie zawsze jest dostrzegany.
Analiza przykładów zastosowania modułów: mTransport, mMagazyn i mBrygada

Prelegent:

Janusz Ławicki, Z-ca Dyrektora ds. Produkcji, UNISOFT Sp. z o.o.

Prelegent:

Krzysztof Nowak, Kierownik Działu Informatyki, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

11.40-12.00

Prelegent:

Krzysztof Biniek - ekspert branży Cyber Security

Prelegent:

Przemysław Sztuczka - Regionalny Kierownik Sprzedaży Diehl Metering Sp. z o.o.Bezpieczne odczyty wodomierzy w dobie pandemii

Prelegent:

Wojciech Stefaniak, Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu, UNISOFT Sp. z o.o.

Prelegent:

Aneta Pecyna-Doktór, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu, UNISOFT Sp. z o.o.

PROWADZĄCY:
- Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

* Program w trakcie potwierdzania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

IT w GWiK w okresie pandemii i wnioski na przyszłość.

DARMOWY UDZIAŁ W WEBINARIUM!

Wypełnij formularz
zgłoszeniowy i zapisz się już dziś!

Na webinarium:

 • dowiesz się, jak utrzymać ciągłość pracy sieci (obowiązki zakładów wod-kan w zakresie IT/OT)
 • poznasz rozwiązania informatyczne, skutecznie wspierające pracę zdalną
 • zapoznasz się z przykładami cyfryzacji procesów oraz osiąganymi dzięki nim oszczędnościami
 • zobaczysz, jakie korzyści płyną z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
 • przekonasz się o potencjale rozwiązań mobilnych
 • pogłębisz swoją wiedzę na temat zasad cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wod-kan

Do kogo kierujemy webinarium?

 • do kadry kierowniczej zakładów wodno-kanalizacyjnych
 • do kadry kierowniczej oczyszczalni ścieków
 • do spółek wodno-ściekowych
 • do specjalistów z zakresu bezpieczeństwa sieci
 • do przedstawicieli samorządów

Webinarium – krok po kroku

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Godzinę przed wydarzeniem otrzymasz link do transmisji online

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany/-a do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie


REGULAMIN WEBINARIUM

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Weź udział w kolejnych webinarach Abrys

Webinaria Abrys

PRELEGENCI

Aneta Pecyna-Doktór
Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu, UNISOFT Sp. z o.o.

Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie polityki socjalnej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu. Tematy obu prac dyplomowych były ściśle związane z obszarem negocjacji i budowania relacji w biznesie. Głębszą wiedzę z zakresu zarządzania zdobyła na zaocznych studiach doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach związanych z tematyką budowania relacji, pracy w zespołach i komunikacji w oparciu o NVC. Od ponad 20 lat skupiona na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych m.in. dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i mieszkaniowej. Na co dzień związana ze Spółką UNISOFT – będącą jednym z wiodących producentów rozwiązań IT dla ww. sektorów rynku. Doświadczenie oraz kluczowe kompetencje zdobywała przez wiele lat pracy zawodowej, w ramach której odpowiedzialna była za sprzedaż i nadzór nad wdrożeniem systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla kluczowych klientów firmy, budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji biznesowych, współpracę z najważniejszymi instytucjami branżowymi oraz organizację konferencji i szkoleń dla obsługiwanych sektorów rynku. Początkowo na stanowisku Specjalisty ds. Handlowych, następnie Dyrektora Warszawskiego Oddziału Spółki, obecnie od 2010 roku pełni funkcję Prokurenta i pracuje na stanowisku Wiceprezesa ds. Sprzedaży i Marketingu. W firmie UNISOFT odpowiedzialna jest za wyznaczanie strategii rozwoju i promocji oferowanych przez firmę produktów oraz usług, nadzorowanie zgodności podejmowanych działań z wyznaczoną misją Spółki, monitorowanie efektów sprzedażowych poszczególnych zespołów handlowych na terenie całego kraju, a także budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku firmy w środowisku branżowym. Doskonale potrafiąca rozpoznawać potrzeby klientów, nastawiona na wspólne poszukiwanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. Od lat zaangażowana w bliską współpracę m.in. z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast – zawsze stawiająca partnerstwo, wzajemny szacunek i wsparcie ponad czysto biznesowe relacje. W ramach prowadzonych przez firmę w obrębie branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej działań związanych z rozwojem i wdrożeniami oprogramowania, chętnie wspiera projekty, mające na celu edukację w zakresie nowych technologii oraz dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń. Czynnie angażuje się w liczne spotkania branżowe, podczas których - wspólnie ze specjalistami firmy - prezentuje nowoczesne rozwiązania informatyczne, służące poprawie efektywności organizacji oraz rozwojowi przedsiębiorstw skupionych wokół branży. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz osobistemu zaangażowaniu w wiele złożonych projektów, potrafi wskazać ważne dla branży kompetencje i kwalifikacje, które sprzyjają realizacji wyznaczonych celów oraz zapewniają sukces realizowanym projektom. Jednocześnie jako menadżer, w zarządzaniu podległymi zespołami, kieruje się nie tylko oceną posiadanych przez pracowników kompetencji oraz bieżącymi efektami ich pracy, ale także nieustannie poszukuje w ludziach potencjału, dzięki któremu możliwy staje się ich zawodowy rozwój i samorealizacja. Spełniona zawodowo. Prywatnie szczęśliwa mama dwóch synów, ceniąca zdrowy i aktywny tryb życia, ale także chwile sam na sam z dobrą książką oraz filiżanką ciepłej herbaty. Wrażliwa na piękno otaczającego ją świata, talenty i pasje ludzi, kochająca podróże i odkrywanie tego, co daje w życiu poczucie szczęścia.

Monika Bogdał
radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Kieruje zespołem Nowych Technologii. Specjalizuje się w obsłudze sektorów infrastrukturalnych, w tym m.in. energetycznego, zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, a także transportowego. Wspiera operatorów infrastruktury krytycznej. Doradza operatorom usług kluczowych i podmiotom publicznym w rozumieniu Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Prowadzi audyty bezpieczeństwa systemów IT i OT, opracowuje i wdraża systemy zarządzania bezpieczeństwem - przygotowuje szacowanie ryzyka, polityki i procedury bezpieczeństwa oraz wspiera przy ich implementacji. Doradza sprzedawcom i dystrybutorom energii elektrycznej, ciepła i gazu, także przy usługach DSR, planowaniu i realizacji inwestycji OZE w klastrach oraz rozwoju inteligentnego opomiarowania. Zajmuje się również kwestiami związanymi z ochroną środowiska (m.in. gospodarowaniem odpadami, w tym na cele energetyczne, kwalifikacją pozostałości procesów produkcyjnych, emisją substancji do środowiska, poborem wód i odprowadzaniem ścieków).

Janusz Dawidziak
Prezes Zarządu, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ur. 8 październik 1963r , absolwent wydziału mechanicznego Politechniki Szczecińskiej oraz MBA Executive Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Prezes Zarządu Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie od października 2007r. Wcześniej przez osiemnaście lat w Wodociągach Zachodniopomorskich w Goleniowie.

Wojciech Stefaniak
Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu, UNISOFT Sp. z o.o.

(urodzony 22 września 1967 roku w Dobrym Mieście) Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem strategii promocyjnych Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT, szkoleniami, a także analizami wymagań oraz prezentacjami prowadzonymi u kluczowych klientów. Od 2006 roku kieruje również olsztyńskim oddziałem firmy. W 1987 roku ukończył Technikum Elektroniczne w Olsztynie, studia ukończył w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Karierę zawodową zaczynał jako programista w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Od 1993 roku pracuje w olsztyńskim oddziale firmy UNISOFT, początkowo jako specjalista ds. wdrożeń, obecnie jako jego dyrektor. Realizował wiele wdrożeń w przedsiębiorstwach różnych branż: wodociągach, ciepłownictwie, gospodarce odpadami, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Dariusz Kosakowski
Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

Absolwent Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu. Pracownik Spółki Sądeckie Wodociągi od 1999r. jako Informatyk, a od 2019r. jako Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych. Żonaty, troje dzieci. Zainteresowania: turystyka, budowa i programowanie maszyn CNC.

Janusz Ławicki
Z-ca Dyrektora ds. Produkcji, UNISOFT Sp. z o.o.

Uczestniczy w kierowaniu pracami Działu Produkcji oraz bierze udział w pracach analitycznych i projektowych. Wspiera także promocję Spółki oraz jej produktów, biorąc udział w tworzeniu opracowań produktowych. Od roku 2017 z ramienia dyrekcji Firmy koordynuje również prace, związane z rozwijanym przez Spółkę systemem GIS. Urodził się w 1966 roku w Gdyni. Z wykształcenia jest inżynierem informatykiem. W roku 1990 ukończył studia o kierunku Informatyka, na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W tymże samym roku objął posadę programisty w Unisoft Sp. z o.o. Zgodnie z obowiązującą wówczas organizacją pracy zajmował się zarówno rozwojem oprogramowania, jak i prowadzeniem projektów wdrożeniowych w obszarach gospodarki materiałowej, wspomagania produkcji, systemu finansowo-księgowego, itp. Odpowiadał za integrację z zewnętrznymi produktami – m.in.w obszarze zarządzania produkcją, systemów GIS. Od początku uczestniczył w opracowywaniu flagowego produktu Spółki – ZSI Unisoft. Brał udział w licznych szkoleniach z zakresu technologii wytwarzania oprogramowania, prowadzenia projektów informatycznych, kierowania zespołem, itp. Jest żonaty, ma dwóch synów. Mieszka na przedmieściach Gdyni. W wolnym czasie chętnie podróżuje, uprawia rekreacyjnie sport, czyta oraz gra w szachy.

Krzysztof Nowak,
Kierownik Działu Informatyki, Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Zajmuje się rozwojem i wsparciem informatyzacji w przedsiębiorstwie. W 1999 r ukończył studia Informatyczne na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W Wodociągach Częstochowskich po studiach zaczynał jako informatyk, aby w roku 2005 objąć stanowisko kierownika Działu Informatyki. Jest żonaty, ma troje dzieci, mieszka wraz z rodziną w Częstochowie. Interesuje się sportem, marynistyką i modelarstwem.

Krzysztof Biniek
ekspert branży Cyber Security

Doświadczony menadżer z ponad 25- letnim praktycznym stażem w obszarze CyberSecurity/IT/ Telco. Członek zespołu ds. cyberbezpieczeństwa Przemysł 4.0 przy Ministrze Cyfryzacji, Ekspert z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie doradztwa strategicznego i operacyjnego, certyfikowany akredytowany międzynarodowy trener (ITIL, Prince 2). Praktyk oraz wykładowca studiów: MBA m.in. MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego, Podyplomowym Studium Zarządzania Efektywnością IT w SGH oraz Collegium Civitas w zakresie Security Operations Center (SOC). Jego domena to bezpieczeństwo IT i zarządzanie programami bezpieczeństwa oraz ciągłością działania, członek wielu Komitetów i Sztabów Kryzysowych (NETIA, ELEKTRIM, RWE, COI, Ernst & Young). Realizował i uczestniczył w projektach m.in.: połączenia najważniejszych polskich rejestrów systemu łączącego pięć rejestrów: PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów. Nadzorował jako Przewodniczący Komitetu Sterującego pracę projektu będącego elementem Systemu Bezpieczeństwa Narodowego - Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa.

Przemysław Sztuczka
Regionalny Kierownik Sprzedaży Diehl Metering Sp. z o.o.

ur. 21 kwietnia 1978r., mieszkaniec Torunia. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku Telekomunikacja i Elektronika. Życie zawodowe związane z opomiarowaniem mediów wody i ciepła oraz zdalnymi odczytami. Po ukończeniu studiów pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie METRON. Od 2007r. poprzez świadomy wybór trafił do firmy Diehl Metering Sp. z o.o. , aktualnie lidera zdalnego odczytów w polskich wodociągach oraz producenta bardzo dokładnych liczników wody o szerokiej dynamice pomiaru w technologii objętościowej i ultradźwiękowej jak również szybkiego i uniwersalnego systemu radiowego IZAR. Odpowiedzialny za rozwój sprzedaży i wdrażania systemów u klientów w regionie centralno-północnej Polsce rozwijanego od 13 lat z dużym sukcesem.

PARTNER GENERALNY

PARTNER

PARTNER BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

GET THE TICKET
 • Strong Point
 • Strong Point
 • Strong Point
 • Strong Point
 • Strong Point
 • Strong Point
 • Strong Point
 • Strong Point
 • Strong Point
 • Strong Point
 • Strong Point
 • Strong Point
 • Strong Point
GET THE TICKET
GET THE TICKET

Add a description of your offer and key benefits

Add a description of your offer and key benefits

Add a description of your offer and key benefits

STANDARD

STANDARD

$79

$49

PREMIUM

$109

Olga Rosiak

tel. +48 784 036 989,
e-mail: o.rosiak@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

Kontakt w sprawie webinarium

ABRYS Sp. z o.o. zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807

kontakt@abrys.pl